Transformace zpět ke své duši

Každý z nás má svoji vlastní cestu své duše a jeho zkušenosti jsou neotisknutelné do druhé bytosti. Nikdo nás lépe nepochopí než mi sami. Nikdo nechodí v našich botách a nikdo nešel naší cestu.

Co ale máme společné na své cestě je poznání, pochopení a otevření se své duši, svému srdci a svému vlastnímu potenciálu. Když toto uvědomění nastane, dějí se skutečné změny, které nás vedou na naší vlastní cestu v SOULADU A HARMONII.

Každý z nás balancujeme a každý z nás jdeme, jak nejlépe umíme......

Každý z nás neseme ve svém srdci své bolesti, pocity nepochopení a strachy. Život nás provedl cestou, která byla trnitá a jindy jasná plná okamžiků prozření. Za ten svůj život jsme prošli vším, teď už to vše přesáhlo svůj pohár a chceme změnu. Chceme novou cestu, chceme dát pryč - co nám neslouží, co nás již omezuje.

Uvědomili jsme si, že tudy cesta nevede. Uvědomili jsme si, že základ je v nás a že je třeba si sebe vážit. Pochopili jsme, že síla lásky je v pochopení a následném odpuštění. A tak chceme jít zpět k sobě, ke svému srdci a prožít zbytek svého života v lásce a harmonii.

Neslibuji.

Já činím a můj život mluví za vše.

Je mi 34 let a můj život byl ke mně na mé zkoušky velmi štědrý. Kdybych to měla shrnout a jednoduše sepsat do pár vět:

Během svého života jsem prošla silnými emočními momenty, ať ztrátou nejbližší osoby či stalkingem od bývalého partnera. Také jsem mnoho let pracovala sama na sobě v oblasti mužské a ženské energie, jelikož jejich nerovnováha byla pro mně velikou překážkou v partnerském soužití. Nemá smysl rozvádět další a další....ale nic méně. Vždy jsem povstala a byla zase o kus blíže sobě a v současné době cítím, že jsem sama sebou a nikdy bych neměnila nic.

Naučila jsem zpracovat hodně svých strarých vzorců a odstranit je. Ty které mi zbyly, postupně měním, ale jiným způsobem - řekla bych v klidu a harmonii.

Jsem silná, milující a přijímající. A to jak k druhým, tak hlavně sama k sobě. Což má za následek, že můj život je stabilní a hlavně já jsem v něm stabilní. To ať se děje, co se děje. Už nepochybuji, už se nehroutím a netrpím. S láskou vše přijímám i když je to někdy náročnější. Ale již vím, jak se navrátit zpět k sobě a tak své zkoušky mohu zvládat ve větší síle a hlubším pochopením. A také jsem si dobře vědoma, že naše mysl je silná a že jsem tvůrcem svého života.

Svůj život jsem naplnila sama sebou, naučila jsem se pracovat s vlastním souladem a harmonii. Díky vědomostem, které předám i Tobě tvořím svůj život v čistotě a napojení na Zdroj. Jsem tedy z velké části ve svém životě v energii lásky a pochopení. Svým životem procházím s důrazem na intuici, čímž jsem si ho velmi usnadnila a celkově obohatila.

Nyní žiji život, který přináší zkoušky, ale jsou pro mně darem a výzvou. Své poslání, svoji milovanou profesi tvořím v napojení. Své emoční prožívání a pochopení sebe sama jako ženu, jsem obohatila o vědomosti. Tyto vědomosti mi přinášejí emoční stabilu, energetickou vyrovnanost a pochopení k sobě i druhým.

Jaká jsem byla dříve...

Můj táta mi kdysi řekl, že mi vybral jméno Šárka, protože to byla bojovnice. A to já jsem...ale nebudu lhát byla jsem uzlíček nervů, hodně emoční bytost a silně nestabilní. Nesla jsem ve svém srdci mnoho, mnoho ran, bolesti ai křivd.... Velmi často jsem se litovala, ale přitom jsem vystupovala jako bojovnice. Na jednu stranu jsem byla silná (převažovala u mě svým způsobem mužská energie),ale na druhou jsem se ve všem mydlila.

Chtěla jsem změnu, chtěla jsem věci jinak, ale když jsem se vydala na duševní cestu sebe poznání - měla jsem dojem, že to nikdy nedám. Jednou na horu, jednou dolů, jednou nahorů a pořád dokola...

Po čase jsem se naučila techniku LOP a začala jsem na sobě pracovat a najednou se začali věci hýbat. Ale pořád jsem měla dojem, že je třeba něco víc... Když jsem zjistila, že mi tato technika pomáhá a že účinkuje obratem. Vyslovila jsem: "Chci pomáhat lidem touto technikou, ale chci vytvořit něco komplexního. Něco jako jedinečná transformace na míru." A dál jsem svoji myšlenku neřešila, ale po čase jsem zjistila, že jsem vedená něco tvořit. Ale že nevím co. Odevzdala jsem se vedení a dělala, co mi přicházelo až mi došlo, že je to ta komplexní péče.

Tento projekt (stejně jako všechny mé projekty a produkty) jsem vytvořila a tvořím v čistém napojení na Zdroj. První jsem to zkoušela na sobě a začali se u mně dít velké změny. Byla jsem tolik vděčná a hlavně konečně jsme viděla, že má cesta bere směr. 

Směr který mě vede z bolesti, otevírá mé srdce a ukazuje mi cestu zpět ke své duši.

Projekt jsem na sobě vyzkoušela před 5lety a nyní jsem úplně jinde a opravdu za tento projekt dám ruku do ohně. Jsem člověk, který vždy vše vyzkouší a nabídne i lidem kolem sebe, přátelům, mamce atd....než jdu s kuží na trh. Od té doby ho už vyzkoušelo několik žen a zažily velkou změnu ve svém životě.

"Transformace zpět ke své duši" je jedinečný projekt jako ty sama a hlavně je tobě na míru a ve tvém tempu

Vzhledem k tomu, že jsem zjistila, že moji velkou doménou a předností, je tvorba v napojení na míru každému pro jeho sebeléčbu, zhojení duše a následné navrácení zpět ke své božské podstatě. Tak i tento projekt není výjímkou.

Jedná se tedy o spolupráci 1:1, kdy plně tvořím pro tebe, abys mohla zhojila svoji duši a otevřít zpět své srdce dokořán sebelásce a svým hodnotám.

Jde tedy o spolupráci, kdy jsme spolu často v kontaktu, kdy ti pomáhám objevit tvé bolesti, přijmout je a následně odstranit. Též důležité je nalezení nového, zdravého a jeho přijetí a UKOTVENÍ. Abys mohla být pevná ve své transformaci ke své duši. Společně projdeme KOMPLEXNÍ CESTOU OD BOLESTI AŽ K OSVOBOZENÍ.

Ano, je to cesta, která má svůj čas a nejde tedy o pár týdnů, ale jde o měsíce. Doba trvání bývá cca 10-12měsíců.

Tuto službu, toto poslání jenž činním, shledávám jako velmi jedinečné, jelikož celý průběh dělám pro tebe v napojení, abys mohla jít cestou své duše a mohla se zpět k ní navrátit.

Z mé strany je to velká energetická práce v napojení, ale i za léta práce na sobě otiskávám do semináře své zkušenosti. A tak se zde mísí mé zkušenosti a mé poslání. V této příméspolupráci ti předám kompletně vše, co jsem se naučila. Vše co jsem zjistila, že funguje a tvořím pro tebe i mnohé nové (což bývá i pro mně nové díky práci v napojení.)

Díky intenzitě a jedinečnosti je projekt velmi omezený a tak přijímám maximálně 10 žen ročně.

Jak vypadá život v souladu a harmonii

Není život bez zkoušky, není život bez prožitku a pochopení. Ale život v souladu a harmonii je život v lásce. Život v lásce je blahodárný a obohacující.

Je to život pro naplnění sebe, pro přijetí sebe a odpuštění sobě i druhým. Což je odrazem harmonie a souladu. Když se zbavíme jistých přesvědčení a příjmeme život, jak nám byl dán. Můžeme se osvobodit a navrátit se zpět ke své božské podstatě.

Co si z naší spolupráce odneseš?

Odstranění nežádoucích vzorců

Naučíš se pracovat se sebou tak, abys byla sama sobě léčitelem

Abys mohla lépe a zdravěji zvládat své životní zkoušky ať jsou jakékoliv.

Práce s emoční stabilitou

Práce s odpuštěním

Přijetí nového do svého života

Ukotvení se v novém

Využívat svoji vlastní intuici a otevřít své srdce

Naučís se pracovat se svojí duší a ve své božské podstatě

Pochopení potřeb své duše a jejího poslání

Využívání své vlastní energie pro soulad a harmonii

Pochopení své energetické hodnoty a jejího využítí pro soulad a harmonii

Zvýšení sebelásky, sebepřijetí, sebehodnoty

Naučíš se jednoduchým zákonitostem, jenž ti pomohou udržet sebe a své zdraví ve stabilitě.

Pochopíš sílu duševní sebepéče a její dopad

Mnoho podkladů vytvořené pro tebe na míru, jenž ti budou k užitku po celý život

meditace na míru, mapa duše, channelingy...

Je toho hodně co ti předám a na čem budeme spolupracovat, ale základ je v tobě - že chceš a jsi ochotná ke změně.

Co Ti nabízí osobní seminář na míru

 • Otevři se prožitkům a bolestem
  Nauč se otevřeně léčit své bolesti. Dovol si je prožít, abys je mohla plně vyléčit.
 • Navrať se do rovnováhy mužské a ženské energie
  Pochop neskutečnou sílu ženy v lásce, odpuštění a sebepřijetí. Přijmi mužskou část svého já, která ti ukáže tvé vnitřní dítě a odvahu.
 • Mluv s otevřeným srdcem
  Dovol si, říkat pravdu. Dovol si, mluvit o svých potřebách. Dovol sama k sobě, být opravdová a upřímná.
 • Nauč se rovnováhu přijímání a dávání
  Přijímej s láskou a rozdávej bez vyčerpání.
 • Vnímej své tělo
  Začni naslouchat svému tělu, vnímej jeho signály. Nauč se relaxovat a dobíjet se. Využívej svoji vnitřní sílu pro své zdraví a rovnováhu.
 • Sexualita jako propojení sebe sama
  Odstraň své bloky, obavy a pochop harmonii skrze druhou čakru.
 • Naciť se
  Pochop sílu svého srdce, intuice a přesah své mysli v harmonii a souladu.
 • Přijmi sebe
  Přijmi své strachy, své stinné stránky, abys mohla poznat vlastní sílu. A využívat ji ke změně a sebenaplnění.
 • Odblokujeme, co ti již neslouží
  Pomocí techniky Léčebná oprava podvědomí odstraníme to, co ti již neslouží a vzorce, jenž tě omezují. Součástí této techniky je i harmonizace, kterou pocítíš obratem.
 • V čisté kráse bytí
  Ukotvení nového a jeho upevnění v tobě je stejně důležité, jako odstranění starého. I to potřebu je svůj čas a péči.
 • Individuální přístup
  Tento seminář je tvůj, je to tvá cesta života a jeho průběh je plně tobě na míru. Jeho průběh píšeš ty a tvůj vlastní život.
 • Naučím Tě
  Život si užívat a žít samu sebe.

 Podstata semináře

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

Samotný průběh semináře

6 fází - témat

LOP

Využití techniky léčebná oprava podvědomí (LOP) k odstranění bloků, pro harmonizaci a napojení se na Vyšší já, které nás povede na tvé cestě k souladu a harmonii. Technika je plně na dálku, není třeba osobního setkání.

Meditace na míru Tobě vytvořená mnou v napojení ( 6 meditací )

Ke každému tématu vytvořím v napojení pro Tebe na míru meditaci, která bude pro zhojení tvé duše. K uvolnění bloků, strachů a všeho co ti již neslouží.

Mapa duše

Mapa duše z akášských záznamů. Je to parádní možnost, jak nabýt posunu a rychleji se navrátit ke své božské podstatě a zhojit své bolesti. Mapa duše nabízí pohled na sebe přes energetickou podstatu, odhaluje vaše dary duše a mnohé další.

Channelingové texty

Tobě na míru psané mnou channelingové texty, které ti nabídnou nový úhel pohledu. A možnost nového poznání a lepšího pochopení sebe sama.

Pracovní listy

Ke každému tématu dostaneš pracovní listy, jenž ti pomohou otevřít se tématu opravdu do hloubky. A budeš se až divit, jak moc odhalí tvé bloky, strachy a to, co tě v daném tématu omezuje.

Osobní konzultace

Osobní konzultace na dálku formou přes aplikaci, chat nebo telefon. Vše je na domluvě a nic pro mně není problém.

Afirmační olej na míru

Tobě přímo na míru vytvořený olej, které ti dodá podporu, otevře srdce a utiší tvoji vyčerpanou mysl.

Délka semináře dle tvé potřeby

Dobu trvání solupráce určuješ ty sama. Seminář délku nemá omezenou a stanovenou.

Péče - Spolupráce

Jedná se o několika měsíční spolupráci, v průměru 9 až 12 měsíců.

Pravidelná komunikace

Jsem tu pro tebe - jak v těžkých momentech, tak pro chvíle sdílení radosti. Budeme stále propojeni přes mail.

Z výše uvedených služeb je jasné, že Osobní seminář na míru je plný poznání, nových věcí a hlavně je to hýčkání Tebe a tvé poraněné duše. A to je potřeba.

Neříkám, že se budeš vždy mít při semináři jako v bavlnce, ale díky výše uvedeným krokům odhalování bolestí a jejich následné pochopení, zhojení bude laskavé k Tobě a tvé duši.

Možná se můžeš obávat samotného procesu, ale věř mi - "JE TO KRÁSNÝ LÉČIVÝ PROCES PLNÝ LÁSKY, SEBELÁSKY, POZNÁNÍ A VYTVOŘENÍ NOVÉHO".

Odevzdej své obavy a strachy. Osvoboď se. A začni být TVŮRCEM SVÉHO ŽIVOTA.

základní služby projektu

 Vždy budeš mít moji plnou podporu a individuální přístup.

 • 6 INDIVIDUÁLNÍCH témat pro hlubokou a plnohodnotnou transformaci
 • 6 meditací na míru Tobě tvořené mnou v napojení
 • Využití techniky LOP + 6 velkých odčistění bloků s podrobnou zpětnou vazbou
 • channeling ke každému tématu
 • mapa duše Tobě na míru z akášských záznamů
 • pracovní listy ke každému tématu
 • 6x 60minut konzultace přes smluvenou aplikaci či telefon
 • 2x afirmační olej na míru dle tvého výběru
 • pravidelná komunikace přes mail dle tvé potřeby

Technika

Léčebná oprava podvědomí (LOP)

Léčebnou opravu podvědomí jsem se naučila od Marie Limbert v její školičce. A jsem velmi vděčná, že jsem tuto možnost dostala, jelikož technika LOP nabízí mnohé.

Její samotný průběh je bezdotykový a není třeba být s člověkem, který využívá její léčivou sílu v přímém kontaktu. K jejímu vykonávání využívám pomoc kyvadla a napojení. Celou dobu mě vede Vyšší já bytosti, jenž je určena LOP.

Tato technika nabízí a je to jejím základem hledání příčiny problému v emocích a prožitcích, které následně odstraním. Tím pádem jedinec cítí okamžitou úlevu a snáze je schopen nových změn.

Zaujal Tě Osobní seminář, ale ještě váháš? Máš dotazy a chceš zjistit, jestli jsme v souznění? Jestli si budeme rozumět?

Pojďme si dát virtuální kávičku na cca min 20minut přes telefon a zeptej se mně na vše, co tě zajímá.

Stačí kliknout na tlačítko - zanecháš mail a já si s tebou  domluvím schůzku. A je to....

Kapacita naplnění počtu osobních seminářů je omezená pro 10 jedinečných žen ročně.

Nyní není možné seminář zakoupit.

Potřebujete pomoci s objednávkou? Není vám něco jasné?

Neváhejte a napište mi na mail zlaskyksobezit@gmail.com a já vám obratem odpovím.

Společně problém vyřešíme nebo vám ráda zodpovím vaše dotazy.