Vítám Tě na stránkách Z lásky k sobě žít

 

Tvořím v souladu a harmonii pro ty, kteří chtějí mít vědomý život.

Vytvářím jedinečné produkty na míru a též projekty, které pomáhájí k ochraně nás, našich energetických i fyzických těl. A taktéž přispívají k následnému napojení se a pochopení sebe sama.

Má cesta životem...

Cesta životem, prožívání životních zkoušek je nedílnou součástí našeho poslání zde na planetě Zemi. Ale je jen na nás, jaká ta cesta bude. Jak bude průchodná, zda nás něco naučí nebo jestli bude silně trnitá a vyčerpávající.

Denně se učím od lidí kolem sebe, od svých krásných čistých dětí, od klientů a hlavně sama od sebe. Pochopila jsem, že není třeba se trestat za své údajné chyby, ale že jsou tím krásným, co mě v životě posouvá a pomáhá mi tvořit

,,Samu sebe do ucelenosti‘‘.

Co jsem ve svém životě změnila

Naučila jsem se věřit hlavně v sebe samu. Do svého života jsem začlenila intuici, která je nedílnou součástí mého života ať v rozhodování, v přístupu k lidem, k sobě a svému životu jako takovému.
Přijala jsem odpovědnost za svůj vlastní život, tím jsem si ho celý usnadnila a naprosto jsem ho změnila. Pochopila jsem, že průběh
svého bytí, zde si tvoříme vlastní myšlenkou. A tak stejně ho můžeme změnit.

Rozhodla jsem se a vše se v mém životě od základů změnilo.

Přijala jsem svůj život takový jaký je...

Své zkoušky s úctou a pokorou přijímám jako výzvu, ať jsou jakékoliv. Neničí mě – občas bolí, někdy i silně. Ale mám při nich větší nadhled, pokoru a k nim porozumění. 

 

Tudíž tak vím, kdo jsem i v těžkých momentech svého sebepoznání a nebojím se hledat, proč tu mám být.

 

Dříve to, ale bylo jinak....

Tápala jsem a vinila se.

Byla jsem často nemocná a nevěděla jsem kdo jsem.

Ve svém dětství jsem měla krásné chvíle, ale i ty bolestné. Bolesti bylo mnoho a já jsem nevěděla kudy kam. Neuměla jsem v dospívání, ani v době svého zrání najít ten správný krok, který by mě nasměroval na jinou cestu. Trápila jsem se, obviňovala jsem sebe i druhé za své bolesti.
Utíkala jsem k lidem, se kterými mi nebylo dobře.

Hledala jsem útěchu, která byla vždy jen chvilková.

Ale před několika lety, po silných a velmi bolestných zkušenostech, jsem se rozhodla, že přestanu za něčím jít a někým být.

A dovolila jsem si jen být.

V tu chvíli se můj život dal do pohybu a já začala objevovat krásy bytí a žití jako takového, bez nároku na hmotné statky a potřeby lásky od druhých. Začala jsem učením sebelásky, sebepochopení a následně jsem pomalu začala měnit své staré vzorce chování. 

Snažila jsem se, ale pořád to nebylo ono.

Až když jsem nabyla uvědomění síly vděčnosti a vnitřní pokory sama k sobě,

ke svému tělu a životu, tak jak mi byl dán a jak se děje. 

 

Během své životní cesty, kterou stále jdu. Už nepochybuji. Nepochybuji o jejím směru vzhůru, i když je má cesta někdy náročnější, protože jsem pochopila určité zákonitosti.

Prošla jsem si různými možnostmi sebepoznání a naučila se silně prohloubit svojí intuici, díky které je mé zrání citlivější, jemnější k mému fyzickému tělu a něžné k mé duši. 

Na své cestě jsem nabyla uvědomění o síle prevence, důležitosti ochrany a očisty naší aury, energetických těl a velkého významu kvality čistých, otevřených a zharmonizovaných čaker.

Začala jsem chápat souvisloti této prevence a její bezesporné výhody. V praxi jsem u sebe a taktéž u svých klientů zjistila, že díky jistým znalostem mohou své zkoušky zvládat lépe a s větším nadhledem.

Což má za výhody, že jsem vědomá ve svých zkouškách a lépe s nimi dovedu pracovat. A hlavně lépe dovedu pracovat sama se sebou a prioritně jsem sama sobě léčitelem či průvodcem.

Každý z nás si nese v sobě svojí cestu a není žádný konkrétní, jednotný návod pro vyléčení našich duší, který by byl stejný. Co ale stejné je?

Důležitost péče a ochrany našich energetických těl pro zvýšení kvality našich životů a obohacení našich duší.

 

A nééé jen o tom jsou mé projekty a produkty.

Tyto projekty a produkty mají v sobě přesah, který se nedá jednoznačně vysvětlit jen slovem. Je lepší jejich sílu pocítit, zažít a využít jejich možností pro vlastní duševní růst.

Pomohou Vám otevřít Váš potenciál a vidět své opravdové kvality bez vnitřních omezení, které si tvoříme během našich životů.

 

Děkuji za to, že mohu tvořit z lásky svým otevřeným srdcem a že společně můžeme vytvářet vědomý svět.

S láskou Šárka 💜