Jsem ženou čtyř tváří a to vždy každý měsíc :-)))

Ano, je tomu tak….

KAŽDÝ MĚSÍC JSEM ŽENOU ČTYŘ TVÁŘÍ A TO DÍKY CYKLU ŽENY, KTERÝ SE NEUSTÁLE OPAKUJE…..

Dlouho jsem hledala své vlastní ukotvení a pochopení sama sebe. Před několika lety jsem narazila na článek o cykličnosti ženy. A ten jako jedna z mnoha dalších informací, mi otevřel brány ženství.

Když jsem ho dočetla, věděla jsem, že cykličnost ženy o kterém se v něm psalo, je velké a silné moudro pro všechny ženy.

Měla jsem chuť to křičet do světa a pomoci tím každé žena v pochopení sama sebe. Konečně jsem mohla více prohloubit svůj potenciál a vyvážit samu sebe bez pocitu silného vyčerpání.

Tuto tématiku jsem začlenila do svých osobních seminářů a mnoho žen v ní našlo pomoc a pochopení sama k sobě.

Minulý pátek jsem se o této informaci zmínila na svých facebookových stránkách Z LÁSKY K SOBĚ ŽÍT a článek měl velký ohlas a mnoho sdílení. Proto jsem se rozhodla tento týden věnovat podrobně tomuto tématu.

A tak píšu i článek, aby se tato úžasná informace dostala k dalším ženám, ale i mužům, kteří to s námi nemají někdy jednoduché :-)) Aby nás mohli lépe pochopit a mohli jste třeba právě VY nalézt harmonii vztahu díky této úžasné moudrosti.

Začnu pěkně od začátku….

Před třemi lety jsem se naučila svůj život řídit dle CYKLU ŽENY…DLE ČTYŘ TÝDENNÍCH FÁZÍ, JENŽ OVLIVŇUJÍ ŽENU.

Za sebe mohu říci, že díky této vědomosti jsem si usnadnila mnohé. A také jsem získala více vnitřní energie a ukotvila se sama v sobě 💜.Díky těmto informacím předcházím nepříjemným situacím, které by mohli vzniknout třeba při premestruační fázi 🙃😉.

Také jsem pochopila, že když se více ztiším ve fázi menstruační a v rámci možností si dovolím klid a pohodu, má to úžasný dopad na další tři fáze.

Díky zklidnění a snížení aktivity, naberu sil a v následné fázi vytvořím úžasné projekty. A hlavně během 2-3 dní vytvořím tolik, co jsem dříve nezvládla třeba ani za několik dní, týdnů.

Je skvělé jak je naše tělo nastavené a jaké nám nabízí možnosti 🙏🙏🙏.

ZDE VÁM PŘIKLÁDÁM PRO PŘEHLED STRUČNÝ OBRÁZEK VŠECH ČTYŘ FÁZÍ

Každá fáze trvá týden čili celý cyklus má 28 dní. Nejlepé poznáš své fáze, když začneš v den menstruace. V tento den začíná menstruační fáze a následně si vždy odpočítáš 7 DNÍ na každou fázi.

Každá fáze má svůj název – nejčastější jsou dva typy a to jest:

🍀 Buď jsou fáze přirovnávány k ročním obdobím, kdy menstruační fáze je zima, následuje poté jaro, léto a podzim. V těchto názvech je žena připodobňována ke čtyřem druhům žen a to k takovým : stařena (fáze zimy), panna (fáze jara), matka (fáze léta) a čarodějka (fáze podzimu).

🍀 Nebo je variace názvů cykličnosti do čtyř názvů a ty jsou:
MENSTRUAČNÍ FÁZE (od prvního dne menstruace a trvá po dobu 7 dní),
DYNAMICKÁ FÁZE (začíná osmý den od počátku menstruace,trvá 7 dní)
OVULAČNÍ FÁZE (následuje po dynamické fázi a trvá týden)
PREMENSTRUAČNÍ FÁZE (je týden před začátkem menstruace a trvá týden)

TEĎ SE NA KAŽDOU FÁZI PODÍVÁME PODROBNĚJI.

Tato fáze začíná první den menstruace a je to obdobím zimy, kdy se žena stává stařenou.

Menstruační fáze je pro ženu náročná a citlivá, jelikož žena má málo fyzické síly, cítí se neatraktivně a má potřebu být sama.
V tomto období je dobré, aby si žena dovolila odpočinek a snížila svojí aktivitu na minimum.

V tomto období je pro ženu důležítý čas sama pro sebe, protože kontakt s vnějším světem ji vyčerpává. Žena bývá spíše emoční a její nálada je vrtkavá, ale i v této fázi je žena empatická.

💙 JAK MOHU TUTO FÁZI VYUŽÍT??? 💙

Věnuj čas sama sobě, dovol si odpočinek pro nabití energie do následné aktivní fáze, kde vše potřebné doženeš s přehledem.

V této fázi je tvá intuice silná a tak ji naslouchej. Třeba si můžeš myšlenky zapisovat a v následné dynamické fázi vše zúročit.

Toto období je úžasné v tom, že vše se uzavírá a tudíž můžeš odložit to, co ti už neslouží.

💙 INFORMACE PRO MUŽE 💙

V této fázi buď pro ženu silnou oporou. Vezmi děti ven, pomoz jí s domácností, nenuť jí do aktivity. Zkus s ní být v tichosti a v pochopení.

💙 HARMONIZACE VE VZTAHU 💙

Toto období je pro ženu náročné a je velmi zranitelná. Proto jí buď ochráncem a vychutnej si chvíli, kdy je žena naprosto odevzdaná ve tvém náručí. A vy ženy dovolte si klid a pohodu, chvíli pro sebe a odpočinek.

V následujících týdnech – fázích díky výše uvedenému, budete mít více energie a chuti do života.

Tato fáze je obdobím jara.

V tomto období je žena dynamická, plná elánu, energie a sil. Převyšuje u ní mužská energie, a tak je žena více pragmatická a méně romantická. Stíhá spoustu věcí, úkolů a nadšeně pracuje, tvoří a proto má sníženou potřebu pečovat.

💚 VÝHODY DYNAMICKÉ FÁZE 💚

Uč se novým věcem, máš v sobě dostatek nadšení i motivace. Tvoř nové projekty, zvládneš levou zadní jejich možné překážky neboť tvá sebedůvěra je silná. A neboj se využivat sílu logiku a racionálního myšlení.
JSI TADY A TEĎ. vYUŽÍVEJ SVÝCH VÝHOD PRO SEBEREALIZACI.

💚 PRO MUŽE ( VÝHODY❌NEVÝHODY této fáze) 💚
Každy muž v tom najde to své.

Můžeš využívat pragmatičnosti ženy a proto s ní můžeš mluvit na rovinu, jasně a věcně. Je to vhodná doba pro řešení záležitostí a i jejich vyřešení.
Žena v této fázi potřebuje více prostoru pro sebe, takže můžeš s klidem zajít na pivko 😉. Neočekávej od ženy pečování, její mysl je jinde.
Neřeš se ženou emotivní témata, žena na tebe může působit až chladně, ale je to díky její fázi. Tvá žena Tě miluje, ale nedokáže být v tomto období empatická.

💚 HARMONIZACE V PÁRU 💚

V tomto období je možnost mít více času pro sebe a své zájmy. Je to chvíle kterou si každý může užít více se svými přáteli, hlavně muž 😉💜. Pokud si žena dovolí v této fázi prostor přirozeně přejde do fáze ovulační, kdy naopak budete v silném propojení.

💙💚💛❤️JE TO OBDOBÍ SEBEREALIZACE💙💚💛🧡

Jde o období léta, kdy je žena matkou a to tedy nese určité specifikace.

Je to krásná fáze néjen pro ženu, ale i muže 😉.

🧡 ZNAKY OVULAČNÍ FÁZE 🧡

Žena se cítí plná radosti, spokojenosti a lásky. Je silně propojená se svojí yoni (vagínou) a vnímá svojí sexualitu.
Z ženy v tomto období vyloženě vyzařuje sexuální jiskra a je velmi svůdná, přitažlivá a společenská.

Tato fáze ženu podporuje v pečovatelství, potřebě se obklopovat lidmi, komunikovat a má mezilidské vztahy za prioritu.

V této době má žena vysokou empatii, rozumí druhým a je ochotná dělat kompromisy. Je to vhodná doba pro stmelování kolektivu a rodiny, pro sdílení. Žena potřebuje hnízdit a být s rodinou.

V těchto dne pro ní není prioritou úklid, práce…

🧡  INFO PRO MUŽE 🧡

V tomto období žena vyžaduje a potřebuje více fyzického kontaktu, má silnou chuť na sex a je neodolatelná. Je to tedy vhodná doba pro Váš společný čas a i vaší rodinu – díky potřebě ženy hnízdit a pečovat.

V této fázi můžeš se ženou řešit různé záležitosti, je ochotná kompromisů, ale nenuť ji logicky myslet, jelikož je spíše v emocích.

🧡  HARMONIZACE V PARTNERSKÉM VZTAHU 🧡

Tento čas věnujte sobě, svým blízkým a dětem. Budete mít příjemné prožitky plné lásky, pochopení a krásné večery ve dvou.

Je to období podzimu a žena je kouzelnicí.

Tato fáze má pro mě různá úskalí a chvíli mi trvalo než jsem pochopila, jak k sobě přistupovat. Časem jsem zvolila přístup ve kterém se zaměřuji na sebe v oblastích, jenž mi fáze nabízí a v rodiném kruhu jsem spíše ve fázi ztišení. Právě proto, abych mohla dát sobě co potřebuji a přitom byla v souladu s rodinným šrumcem a potřebami dětí.

💜 ZNAKY PREMENSTRUAČNÍ FÁZE 💜

Žena má potřebu v této fázi vše dokončovat a je velmi systematická. Jednou z jejich priorit je ve všem dělat pořádek a tedy i uklízet a uklízet 😉. Je to relativně náročná fáze, jelikož ženě dochází fyzických sil a je dobré se spíše ztišit.

Snížit některé néé až tak potřebné aktivity a naplnit jen ty potřebné a své potřeby. Právě proto, aby žena mohla v klidu a bez stresu a fyzické bolesti projít následnou fází menstruační.

💜 DOPORUČENÍ V TÉTO FÁZI 💜

Dovolte si ztišení, nedělejte zásadní rozhodnutí, nebuďte urputná – jen procházejte cestou TADY A TEĎ.

💜 INFO PRO MUŽE 💜

Nezapomínejte na to, že i tato fáze za týden přejde. Buďte k ženě laskavý a ohleduplní. Neberte si nic osobně a pokud je to možné nic s ní neřešte. Žena je v této fázi emočně nestabilní a bere si věci osobně.

Jedna opravdu osvědčená rada, jak předcházet konfliktům s ženou v této fázi. Nekritizujte její náladovost, nervozitu a nejistotu. Jen ji obejměte.

💜 HARMONIZACE VE VZTAHU 💜

Nejlépe je nechat ženu ve své vnitřní tichosti a mít pro ni pochopení a lásku.

MYSLÍM SI, ŽE TOTO JE VELKÉ TÉMA A TAK JSEM BYLA ČASEM VEDENÁ VYVOŘIT NÁDHERNÝ A SKVĚLE ÚČINNÝ PRODUKT NA MÍRU PRO NÁS ŽENY. Který je úžasný a velmi si vážím, že jsem ho v napojení mohla vyvořit. Jedná se o sadu afirmačních olejů, které jsou na míru každé uživatelce a jsou pro ni oporou pro každou její fázi.

Více se dočtete zde

💜💙 VŠEM ŽENÁM A MUŽŮM PŘEJI PŘÍJEMNÉ PROCHÁZENÍ NAPŘÍČ VŠEMI FÁZEMI S POCHOPENÍM A LÁSKOU JEDEN K DRUHÉMU. 💜💙

S LÁSKOU VAŠE ŠÁRKA

Šárka Bláhová
Tvořím v souladu a harmonii pro ty, kteří chtějí mít vědomý život. Vytvářím jedinečné produkty a projekty na míru, které pomáhájí k navrácení se zpět ke své duši. Otevírají váš potenciál a vedou vás k vlastnímu napojení se na Božský zdroj, což utváří váš život do souladu a harmonie. Můj příběh si přečtěte zde
Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.